Index

2VING GARN & STRIKK AS

Orgnr: 922047502

adresse: Lyngåsveien 24

organisasjonsnummer

922047502

navn

2VING GARN & STRIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lyngåsveien 24"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDTANGEN", "postnummer": "1452", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922047502

navn

2VING GARN & STRIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lyngåsveien 24

forradrpostnr

1452

forradrpoststed

NESODDTANGEN

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.01.2019

stiftelsesdato

29.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

922047502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2439855, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 975509, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 975509}}, "journalnr": "2021425055", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922047502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 212526, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 33000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 179526}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 762983, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 762983}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 975509}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 187356, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 675196}, "driftsresultat": 237977, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 913172}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 237991}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922863148 [navn] => 2VING GARN & STRIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 922047502 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lyngu00e5sveien 24"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDTANGEN", "postnummer": "1452", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?