Index

2X2 DIALOG AS

Orgnr: 911614324

mobil: 915 52 602
adresse: Solveien 2

organisasjonsnummer

911614324

navn

2X2 DIALOG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-25

naeringskode1

{"kode": "70.210", "beskrivelse": "PR og kommunikasjonstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solveien 2"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "LANGESUND", "postnummer": "3970", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

911614324

navn

2X2 DIALOG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solveien 2

forradrpostnr

3970

forradrpoststed

LANGESUND

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.02.2013

stiftelsesdato

02.01.2013

tlf

tlf_mobil

915 52 602

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

911614324

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2207917, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2944, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2944}}, "journalnr": "2020969911", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "911614324"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -27750, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -57750}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30694, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30694}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2944}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2368, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2000}, "driftsresultat": 1102, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3102}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1266, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1266}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2368}}]

Reserver mot visning?