Index

2X4 BYGG AS

Orgnr: 913362500

adresse: Sveiogata 13

organisasjonsnummer

913362500

navn

2X4 BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-03-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sveiogata 13"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5514", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-03-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913362500

navn

2X4 BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sveiogata 13

forradrpostnr

5514

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.03.2014

stiftelsesdato

03.03.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.08.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

913362500

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2316475, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1027863, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 67576}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 960286}}, "journalnr": "2021250962", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913362500"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 608758, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 578758}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 419105, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 419105}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1027863}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 120614, "totalresultat": 120613, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 942014}, "driftsresultat": 157652, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1099665}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3033, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1862}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4895}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 154619}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913408462 [navn] => 2X4 BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-03-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 913362500 [oppstartsdato] => 2014-03-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sveiogata 13"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5514", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?