Index

2XH CONSULTING AS

Orgnr: 920679102

adresse: Sørvangen 6

organisasjonsnummer

920679102

navn

2XH CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-06

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørvangen 6"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "REISTAD", "postnummer": "3425", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920679102

navn

2XH CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørvangen 6

forradrpostnr

3425

forradrpoststed

REISTAD

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2018

stiftelsesdato

08.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920679102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2407761, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 378043, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 378043}}, "journalnr": "2021447347", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920679102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1494, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28506}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 376549, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 376549}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 378043}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7171, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9507}, "driftsresultat": -7172, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2335}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7171}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920707203 [navn] => 2XH CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-04-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920679102 [oppstartsdato] => 2018-03-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rvangen 6"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "REISTAD", "postnummer": "3425", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?