Index

2XHOLEN CONSULTING AS

Orgnr: 916884400

adresse: Pauline Halls vei 83

organisasjonsnummer

916884400

navn

2XHOLEN CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-03-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pauline Halls vei 83"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916884400

navn

2XHOLEN CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pauline Halls vei 83

forradrpostnr

1410

forradrpoststed

KOLBOTN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.03.2016

stiftelsesdato

01.01.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.03.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

916884400

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2463633, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1764954, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1764954}}, "journalnr": "2021507635", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916884400"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 427400, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 402970}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1337554, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1337554}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1764954}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 975389, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 91341}, "driftsresultat": 1253649, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1344990}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2390, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 818}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3207}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1251259}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916957335 [navn] => 2XHOLEN CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-04-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 916884400 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pauline Halls vei 83"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?