Index

2XU NORDICS AS

Orgnr: 820210042

adresse: c/o Azets Insight AS, Drammensveien 151

organisasjonsnummer

820210042

navn

2XU NORDICS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Azets Insight AS", "Drammensveien 151"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-12-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Azets Insight AS", "Postboks 342 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0101", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820210042

navn

2XU NORDICS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Azets Insight AS Drammensveien 151

forradrpostnr

0277

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Azets Insight AS Postboks 342 Sentrum

ppostnr

0101

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.494

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2018

stiftelsesdato

21.12.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820210042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2212283, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10953944, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10953945}}, "journalnr": "2020975365", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820210042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -81490170, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -81520170}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 92444114, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 92444114}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10953944}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-07-01", "tilDato": "2020-06-30"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10326153, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17969025}, "driftsresultat": 256233, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18225259}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10582386, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14487}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10596873}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10326153}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920485464 [navn] => 2XU NORDICS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820210042 [oppstartsdato] => 2018-02-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Azets Insight AS", "Drammensveien 151"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Azets Insight AS", "Postboks 342 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0101", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?