Index

2YOU GAMING GROUP AS

Orgnr: 821320852

adresse: Johnsrudgata 38

organisasjonsnummer

821320852

navn

2YOU GAMING GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-08-30

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johnsrudgata 38"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LOMMEDALEN", "postnummer": "1350", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-08-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821320852

navn

2YOU GAMING GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johnsrudgata 38

forradrpostnr

1350

forradrpoststed

LOMMEDALEN

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.08.2018

stiftelsesdato

01.08.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821320852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1994489, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1731, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1730}}, "journalnr": "2020736206", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821320852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -998785, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1033215}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1000516, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 516}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1731}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19372, "totalresultat": -19372, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19329}, "driftsresultat": -19329, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -44, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -19372}}]

Reserver mot visning?