Index

3-1 OFFSHORE AS

Orgnr: 995697076

adresse: Skuteviksbodene 24

organisasjonsnummer

995697076

navn

3-1 OFFSHORE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skuteviksbodene 24"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5035", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

995697076

navn

3-1 OFFSHORE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skuteviksbodene 24

forradrpostnr

5035

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2010

stiftelsesdato

01.06.2010

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.12.2010

regnskap

regnskap #0

orgnr

995697076

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2110209, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3044252, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1144711}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1899541}}, "journalnr": "2020861931", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995697076"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2921921, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2821921}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 122331, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 121663}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 668}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3044252}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 386954, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1668118}, "driftsresultat": 506387, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2174505}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10292, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 607}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10899}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 496095}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995704447 [navn] => 3-1 OFFSHORE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-07-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 995697076 [oppstartsdato] => 2010-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skuteviksbodene 24"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5035", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?