Index

3,14 HOLDING AS

Orgnr: 924394161

adresse: Bindingsveien 120

organisasjonsnummer

924394161

navn

3,14 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-01-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bindingsveien 120"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SIGGERUD", "postnummer": "1404", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-12-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924394161

navn

3,14 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bindingsveien 120

forradrpostnr

1404

forradrpoststed

SIGGERUD

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.01.2020

stiftelsesdato

04.12.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

924394161

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2293001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 213090, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 203090}}, "journalnr": "2021326667", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924394161"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 146889, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 116889}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 66201, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 66201}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 213090}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 116890, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 61079}, "driftsresultat": 149944, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 211023}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -85, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 90}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 149859}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924419156 [navn] => 3,14 HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 924394161 [oppstartsdato] => 2020-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bindingsveien 120"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SIGGERUD", "postnummer": "1404", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?