Index

3 BYGG AS

Orgnr: 948132516

tlf: 71 53 27 35

organisasjonsnummer

948132516

navn

3 BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "TINGVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "ØYDEGARD", "postnummer": "6670", "kommunenummer": "1560"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1988-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

948132516

navn

3 BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

6670

forradrpoststed

ØYDEGARD

forradrkommnr

1560

forradrkommnavn

TINGVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

20.06.1988

tlf

71 53 27 35

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

948132516

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1868646, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2856581, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 956377}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1900204}}, "journalnr": "2020608267", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "948132516"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 329329, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 229329}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2527252, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1250851}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1276401}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2856581}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 84992, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1672354}, "driftsresultat": 214974, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1887328}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -129983, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5382}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 135365}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 84992}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972135941 [navn] => 3 BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 948132516 [oppstartsdato] => 1988-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "TINGVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8YDEGARD", "postnummer": "6670", "kommunenummer": "1560"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?