Index

3 BYGG GAUSDAL AS

Orgnr: 995277387

mobil: 976 74 737
adresse: Baklivegen 2148

organisasjonsnummer

995277387

navn

3 BYGG GAUSDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-03-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

21

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Baklivegen 2148"], "kommune": "GAUSDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ØSTRE GAUSDAL", "postnummer": "2651", "kommunenummer": "3441"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

995277387

navn

3 BYGG GAUSDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Baklivegen 2148

forradrpostnr

2651

forradrpoststed

ØSTRE GAUSDAL

forradrkommnr

3441

forradrkommnavn

GAUSDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.03.2010

stiftelsesdato

01.03.2010

tlf

tlf_mobil

976 74 737

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

21

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

995277387

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2385049, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18234195, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3187990}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15046206}}, "journalnr": "2021334735", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995277387"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11089463, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8510216}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2579246}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7144733, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7094208}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50525}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18234195}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4271143, "totalresultat": 4271143, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25434395}, "driftsresultat": 5404038, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30838433}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 71875, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 72987}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1112}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5475914}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995283786 [navn] => 3 BYGG GAUSDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 21 [overordnetEnhet] => 995277387 [oppstartsdato] => 2010-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Baklivegen 2148"], "kommune": "GAUSDAL", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8STRE GAUSDAL", "postnummer": "2651", "kommunenummer": "3441"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?