Index

3 - BYGG HOLDING AS

Orgnr: 986997903

mobil: 93463683
adresse: Skyttarbakken 4

organisasjonsnummer

986997903

navn

3 - BYGG HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-07-08

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skyttarbakken 4"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7089", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-06-10

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

986997903

navn

3 - BYGG HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skyttarbakken 4

forradrpostnr

7089

forradrpoststed

HEIMDAL

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.07.2004

stiftelsesdato

10.06.2004

tlf

tlf_mobil

93463683

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

986997903

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1928186, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 987332, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 983588}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3744}}, "journalnr": "2020666430", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "986997903"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 146880, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 137500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9380}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 840452, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 840452}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 987332}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -454, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 426}, "driftsresultat": -426, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -156, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 157}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -582}}]

Reserver mot visning?