Index

3 BYGG MESTER EIENDOM AS

Orgnr: 976842197

adresse: Industrivegen 28

organisasjonsnummer

976842197

navn

3 BYGG MESTER EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-10-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 28"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-10-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

976842197

navn

3 BYGG MESTER EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 28

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.10.1996

stiftelsesdato

16.10.1996

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

976842197

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 56534, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 233011600, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32407087}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 200604512}}, "journalnr": "2021180220", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "976842197"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 164177393, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1740000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 162437393}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 68834206, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 68670369}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 163837}}, "sumEgenkapitalGjeld": 233011600}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19153909, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20046343}, "driftsresultat": 24451726, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 44498069}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5951, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18074}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24025}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 24445774}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976943929 [navn] => 3 BYGG MESTER EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 976842197 [oppstartsdato] => 1996-10-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 28"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?