Index

3-BYGG ØSTFOLD AS

Orgnr: 994906283

adresse: Skogliveien 22

organisasjonsnummer

994906283

navn

3-BYGG ØSTFOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-12-17

naeringskode1

{"kode": "47.529", "beskrivelse": "Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogliveien 22"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRÅLUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-12-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

994906283

navn

3-BYGG ØSTFOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skogliveien 22

forradrpostnr

1712

forradrpoststed

GRÅLUM

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.529

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.12.2009

stiftelsesdato

10.12.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

994906283

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2250207, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8432456, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7676314}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 756142}}, "journalnr": "2021263253", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994906283"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1894564, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1860564}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6537892, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6200}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6531692}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8432456}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 87811, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15602}, "driftsresultat": -15602, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 77677, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 306557}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 228881}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 62075}}]

Reserver mot visning?