Index

3 - BYGGMESTER AS

Orgnr: 947246852

adresse: Industrivegen 28

organisasjonsnummer

947246852

navn

3 - BYGGMESTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 28"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1988-05-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

947246852

navn

3 - BYGGMESTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 28

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

09.05.1988

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

947246852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 33516, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6188979, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 975800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5213179}}, "journalnr": "2021158623", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "947246852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4635004, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1523014}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3111991}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1553975, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1504980}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 48995}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6188979}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2733, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20916065}, "driftsresultat": 6224, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20922289}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 215, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 710}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 495}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6439}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972134066 [navn] => 3 BYGGMESTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 947246852 [oppstartsdato] => 1988-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 28"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?