Index

3 CA HOLDING AS

Orgnr: 988882461

tlf: 33 36 81 97
mobil: 92433954
adresse: Åsgårdstrandsveien 216

organisasjonsnummer

988882461

navn

3 CA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-11-08

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åsgårdstrandsveien 216"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3153", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-10-31

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

988882461

navn

3 CA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åsgårdstrandsveien 216

forradrpostnr

3153

forradrpoststed

TOLVSRØD

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.221

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.11.2005

stiftelsesdato

31.10.2005

tlf

33 36 81 97

tlf_mobil

92433954

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

988882461

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 597268, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 834591, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 831615}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2976}}, "journalnr": "2018741335", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988882461"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1392255, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 450000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1842255}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2226846, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1596418}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 630428}}, "sumEgenkapitalGjeld": 834591}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2017-01-01", "tilDato": "2017-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -255893, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19639}, "driftsresultat": -19639, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -236254, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18003}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 254257}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -255893}}]

Reserver mot visning?