Index

3 DOG NIGHT AS

Orgnr: 822115012

adresse: Hofftunet 2

organisasjonsnummer

822115012

navn

3 DOG NIGHT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-24

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hofftunet 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0377", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822115012

navn

3 DOG NIGHT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hofftunet 2

forradrpostnr

0377

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.01.2019

stiftelsesdato

04.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822115012

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1640136, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3304, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3304}}, "journalnr": "2020372583", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822115012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3304, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 75000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -71696}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3304}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -71696, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 71695}, "driftsresultat": -71695, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -71696}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922275661 [navn] => 3 DOG NIGHT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822115012 [oppstartsdato] => 2019-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hofftunet 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0377", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?