Index

3 G BYGG AS

Orgnr: 923783091

adresse: Galgebakken 3

organisasjonsnummer

923783091

navn

3 G BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-11-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Galgebakken 3"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923783091

navn

3 G BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Galgebakken 3

forradrpostnr

2040

forradrpoststed

KLØFTA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.11.2019

stiftelsesdato

01.09.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

923783091

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2311647, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 799222, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 43283}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 755939}}, "journalnr": "2021356523", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923783091"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 380907, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 350907}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 418314, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 416368}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1946}}, "sumEgenkapitalGjeld": 799222}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 348924, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2239549}, "driftsresultat": 453213, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2692762}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5874, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 69}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5943}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 447339}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923807373 [navn] => 3 G BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 923783091 [oppstartsdato] => 2019-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Galgebakken 3"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?