Index

3-H-SOLUTIONS AS

Orgnr: 819047502

adresse: Nesvegen 3

id

17584

organisasjonsnummer

819047502

navn

3-H-SOLUTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-08

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nesvegen 3"], "kommune": "SELJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SELJORD", "postnummer": "3840", "kommunenummer": "3820"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819047502

navn

3-H-SOLUTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nesvegen 3

forradrpostnr

3840

forradrpoststed

SELJORD

forradrkommnr

3820

forradrkommnavn

SELJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.06.2017

stiftelsesdato

17.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819047502

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2119151, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15857, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15857}}, "journalnr": "2020871795", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819047502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -5622, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -35622}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21479, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 21479}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15857}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6934, "totalresultat": -6934, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6943}, "driftsresultat": -6943, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6934}}]

Reserver mot visning?