Index

3-HUS AS

Orgnr: 922042195

adresse: Vestre gate 14

organisasjonsnummer

922042195

navn

3-HUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre gate 14"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4838", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skauen 36"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STAUBØ", "postnummer": "4920", "kommunenummer": "4203"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922042195

navn

3-HUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre gate 14

forradrpostnr

4838

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

Skauen 36

ppostnr

4920

ppoststed

STAUBØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.01.2019

stiftelsesdato

25.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922042195

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2352143, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3096294, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2884167}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 212127}}, "journalnr": "2021279688", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922042195"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1396139, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -103861}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1700155, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 210689}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1489466}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3096294}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -63646, "totalresultat": -63646, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 82504}, "driftsresultat": -10504, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 72000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -53142, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 208}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 53350}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -63646}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922294836 [navn] => 3-HUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922042195 [oppstartsdato] => 2018-11-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre gate 14"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4838", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?