Index

3. KVARTER AS

Orgnr: 923398996

adresse: c/o E6 Eiendom AS, Hvamsvingen 4

organisasjonsnummer

923398996

navn

3. KVARTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-09-16

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o E6 Eiendom AS", "Hvamsvingen 4"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKJETTEN", "postnummer": "2013", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923398996

navn

3. KVARTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o E6 Eiendom AS Hvamsvingen 4

forradrpostnr

2013

forradrpoststed

SKJETTEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2019

stiftelsesdato

28.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923398996

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2446695, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1442852, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1319224}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 123628}}, "journalnr": "2021413238", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923398996"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1168555, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1138555}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 274297, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 274297}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1442852}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -200470, "totalresultat": -200470, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 290235}, "driftsresultat": -259865, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30370}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2900, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3070}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 170}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -256965}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923568670 [navn] => 3. KVARTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923398996 [oppstartsdato] => 2019-09-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o E6 Eiendom AS", "Hvamsvingen 4"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKJETTEN", "postnummer": "2013", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?