Index

3.M EIENDOM AS

Orgnr: 922673160

adresse: Myrvegen 13

organisasjonsnummer

922673160

navn

3.M EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrvegen 13"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJØEN", "postnummer": "8661", "kommunenummer": "1824"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-03-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

922673160

navn

3.M EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrvegen 13

forradrpostnr

8661

forradrpoststed

MOSJØEN

forradrkommnr

1824

forradrkommnavn

VEFSN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2019

stiftelsesdato

28.03.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922673160

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 15208, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7204929, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7091373}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 113556}}, "journalnr": "2021138749", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922673160"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31201, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12201}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7173727, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 478725}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6695002}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7204929}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -47939, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 365410}, "driftsresultat": 108590, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 474000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -170051, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 170086}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -61461}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922834652 [navn] => 3.M EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922673160 [oppstartsdato] => 2019-03-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrvegen 13"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJu00d8EN", "postnummer": "8661", "kommunenummer": "1824"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?