Index

3 M INVEST AS

Orgnr: 987633980

adresse: Sunnivakrossen 17

organisasjonsnummer

987633980

navn

3 M INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-12-21

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sunnivakrossen 17"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4046", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

987633980

navn

3 M INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sunnivakrossen 17

forradrpostnr

4046

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.12.2004

stiftelsesdato

15.12.2004

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

987633980

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2456767, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3009130, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3009130}}, "journalnr": "2021500136", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "987633980"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3001463, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2971463}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7667, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7667}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3009130}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 406128, "totalresultat": 406128, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 141}, "driftsresultat": -141, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 406269, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5837}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -400432}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 406128}}]

Reserver mot visning?