Index

3 MALERE AS

Orgnr: 912593339

mobil: 950 40 156
adresse: Sørkedalsveien 11B

id

118332

organisasjonsnummer

912593339

navn

3 MALERE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørkedalsveien 11B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0369", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912593339

navn

3 MALERE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørkedalsveien 11B

forradrpostnr

0369

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.10.2013

stiftelsesdato

03.09.2013

tlf

tlf_mobil

950 40 156

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912593339

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2169389, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 875267, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 127085}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 748181}}, "journalnr": "2020922594", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912593339"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 108205, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 78205}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 767061, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 767061}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 875267}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -298099, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4033430}, "driftsresultat": -298428, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3735002}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 329, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 329}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -298099}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912653447 [navn] => 3 MALERE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 912593339 [oppstartsdato] => 2013-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rkedalsveien 11B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0369", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?