Index

3 MILLIMETER AS

Orgnr: 922330468

adresse: Trondheimsveien 199A

organisasjonsnummer

922330468

navn

3 MILLIMETER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-18

naeringskode1

{"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsveien 199A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0570", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922330468

navn

3 MILLIMETER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsveien 199A

forradrpostnr

0570

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.011

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.03.2019

stiftelsesdato

20.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922330468

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2143755, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 950993, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 926562}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24431}}, "journalnr": "2020894262", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922330468"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24431, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5569}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 926562, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 926562}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 950993}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5572, "totalresultat": -5572, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 133775}, "driftsresultat": -5586, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 128190}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5572}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923939393 [navn] => 3 MILLIMETER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922330468 [oppstartsdato] => 2018-12-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsveien 199A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0570", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?