Index

3 N EIENDOM AS

Orgnr: 996682064

adresse: Pustutveien 18

organisasjonsnummer

996682064

navn

3 N EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-03-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pustutveien 18"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-02-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

996682064

navn

3 N EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pustutveien 18

forradrpostnr

1396

forradrpoststed

BILLINGSTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.03.2011

stiftelsesdato

18.02.2011

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

996682064

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2165343, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5049223, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4761939}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 287284}}, "journalnr": "2020911053", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996682064"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4401832, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5598168}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 647391, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 647391}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5049223}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3407893, "totalresultat": -3407893, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4012919}, "driftsresultat": -3647937, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 364982}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 240044, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 242306}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2262}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3407893}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918381120 [navn] => 3 N EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-01-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 996682064 [oppstartsdato] => 2017-01-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pustutveien 18"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?