Index

3 NORGE AS

Orgnr: 922767114

adresse: c/o Morten Nordli, Langbråten 39

organisasjonsnummer

922767114

navn

3 NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-20

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Morten Nordli", "Langbråten 39"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2063", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922767114

navn

3 NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Morten Nordli Langbråten 39

forradrpostnr

2063

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.05.2019

stiftelsesdato

25.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922767114

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1987981, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2030914, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2030914}}, "journalnr": "2020734532", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922767114"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -700788, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20235}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -721023}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2731702, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2731702}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2030914}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-04-25", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -721023, "totalresultat": -721023, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4931923}, "driftsresultat": -721053, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4210870}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 31, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -721023}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922791090 [navn] => 3 NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922767114 [oppstartsdato] => 2019-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Morten Nordli", "Langbru00e5ten 39"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2063", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?