Index

3 PRO, PROFESJONELL PROTOTYP OG PODUKTUTVIKLING AS

Orgnr: 976485556

mobil: 906 60 621
adresse: Vestveien 1B

organisasjonsnummer

976485556

navn

3 PRO, PROFESJONELL PROTOTYP OG PODUKTUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-05-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestveien 1B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0284", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

976485556

navn

3 PRO, PROFESJONELL PROTOTYP OG PODUKTUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestveien 1B

forradrpostnr

0284

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.05.1996

stiftelsesdato

02.01.1996

tlf

tlf_mobil

906 60 621

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.10.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

976485556

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2169887, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5962252, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3251483}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2710769}}, "journalnr": "2020924144", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "976485556"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3012875, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2912875}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2949377, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2949377}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5962252}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1154747, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1290355}, "driftsresultat": 1480540, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2770895}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 758, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 832}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 73}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1481299}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976569822 [navn] => 3 PRO, PROFESJONELL PROTOTYP OG PODUKTUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-07-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 976485556 [oppstartsdato] => 1996-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestveien 1B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0284", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?