Index

3 Q NORGE AS

Orgnr: 990885656

adresse: Rymleheia 27

organisasjonsnummer

990885656

navn

3 Q NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-02-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rymleheia 27"], "kommune": "OSTERØY", "landkode": "NO", "poststed": "LONEVÅG", "postnummer": "5282", "kommunenummer": "4630"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

990885656

navn

3 Q NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rymleheia 27

forradrpostnr

5282

forradrpoststed

LONEVÅG

forradrkommnr

4630

forradrkommnavn

OSTERØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.02.2007

stiftelsesdato

05.02.2007

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

990885656

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2418893, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1223544, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 93600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1129944}}, "journalnr": "2021388982", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990885656"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 456853, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 356853}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 766691, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 766077}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 614}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1223544}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 420901, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1375664}, "driftsresultat": 539299, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1914963}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 330, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 724}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 394}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 539629}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990962170 [navn] => 3 Q NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 990885656 [oppstartsdato] => 2007-02-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rymleheia 27"], "kommune": "OSTERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "LONEVu00c5G", "postnummer": "5282", "kommunenummer": "4630"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?