Index

3 ROM AS

Orgnr: 985677034

tlf: 35 52 92 35
mobil: 900 44 049
adresse: c/o Paul Redisch Thorsen, Jernbanevegen 78A

organisasjonsnummer

985677034

navn

3 ROM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-05-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Paul Redisch Thorsen", "Jernbanevegen 78A"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3716", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-03-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

985677034

navn

3 ROM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Paul Redisch Thorsen Jernbanevegen 78A

forradrpostnr

3716

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.05.2003

stiftelsesdato

26.03.2003

tlf

35 52 92 35

tlf_mobil

900 44 049

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

985677034

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2516985, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4010855, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1849538}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2161317}}, "journalnr": "2021568054", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "985677034"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3990675, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 128327}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3862349}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20180, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20180}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4010855}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1196391, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39636}, "driftsresultat": 5364, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 45000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1200475, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1200475}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1205838}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985706468 [navn] => 3 ROM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-05-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 985677034 [oppstartsdato] => 2003-05-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Paul Redisch Thorsen", "Jernbanevegen 78A"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3716", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?