Index

3 S, SÄFFLE SERVICE SUPPORT AB

Orgnr: 995398559

adresse: c/o Brænds Økonomi AS, Haugomgata 10

organisasjonsnummer

995398559

navn

3 S, SÄFFLE SERVICE SUPPORT AB

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-05-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.100", "beskrivelse": "Lagring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Brænds Økonomi AS", "Haugomgata 10"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1811", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

995398559

navn

3 S, SÄFFLE SERVICE SUPPORT AB

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

c/o Brænds Økonomi AS Haugomgata 10

forradrpostnr

1811

forradrpoststed

ASKIM

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.05.2010

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

995398559

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 4422, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1878694, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1878694}}, "journalnr": "2021128527", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "NUF", "organisasjonsnummer": "995398559"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3875777, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3875777}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -1997083, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 85477}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": -2082560}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1878694}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3875777, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 341984}, "driftsresultat": 3875569, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4217553}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 208, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 208}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3875777}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923297383 [navn] => 3 S, SÄFFLE SERVICE SUPPORT AB [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.100", "beskrivelse": "Lagring"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 995398559 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bru00e6nds u00d8konomi AS", "Haugomgata 10"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1811", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?