Index

3 SIGMA LIMITED

Orgnr: 990909504

organisasjonsnummer

990909504

navn

3 SIGMA LIMITED

organisasjonsform

{"kode": "UTLA", "links": [], "beskrivelse": "Utenlandsk enhet"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-02-14

forretningsadresse

{"land": "Storbritannia", "adresse": ["Lovedays Mill Beech Lane", "Painswick"], "landkode": "GB", "poststed": "STROUD - GLOUCESTERSHIRE GL&"}

maalform

Bokmål

links

[]

Reserver mot visning?