Index

3-T BYGG AS

Orgnr: 876624532

tlf: 64 92 91 72
adresse: Lyngveien 14

organisasjonsnummer

876624532

navn

3-T BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-08-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

23

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lyngveien 14"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "FLATEBY", "postnummer": "1911", "kommunenummer": "3028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-07-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

876624532

navn

3-T BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lyngveien 14

forradrpostnr

1911

forradrpoststed

FLATEBY

forradrkommnr

3028

forradrkommnavn

ENEBAKK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.08.1996

stiftelsesdato

05.07.1996

tlf

64 92 91 72

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

23

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

876624532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2504329, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13119802, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4252354}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8867448}}, "journalnr": "2021474711", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "876624532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7302648, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 190000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7112648}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5817154, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5817154}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13119802}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2232151, "totalresultat": 2232151, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31163675}, "driftsresultat": 2829620, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 33993294}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 32220, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35066}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2846}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2861839}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976626990 [navn] => 3-T BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-08-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 23 [overordnetEnhet] => 876624532 [oppstartsdato] => 1996-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lyngveien 14"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "FLATEBY", "postnummer": "1911", "kommunenummer": "3028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?