Index

3 T BYGG HOLDING AS

Orgnr: 988750174

adresse: Sørbråtagata 11

organisasjonsnummer

988750174

navn

3 T BYGG HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-10-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørbråtagata 11"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "ÅMOT", "postnummer": "3340", "kommunenummer": "3047"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-09-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

988750174

navn

3 T BYGG HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørbråtagata 11

forradrpostnr

3340

forradrpoststed

ÅMOT

forradrkommnr

3047

forradrkommnavn

MODUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.10.2005

stiftelsesdato

15.09.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

988750174

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2475967, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9932372, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7282003}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2650369}}, "journalnr": "2021519240", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988750174"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9887726, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1579861}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8307865}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 44645, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44645}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9932372}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -57860, "totalresultat": -57860, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 245185}, "driftsresultat": -185185, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 60000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 111032, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 111128}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 96}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -74153}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924337486 [navn] => 3 T BYGG HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 988750174 [oppstartsdato] => 2019-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rbru00e5tagata 11"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5MOT", "postnummer": "3340", "kommunenummer": "3047"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?