Index

3 T HOLDING AS

Orgnr: 918170936

adresse: C/O SKARPNES AS, Industriveien 11

organisasjonsnummer

918170936

navn

3 T HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "23.610", "beskrivelse": "Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O SKARPNES AS", "Industriveien 11"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4879", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-25

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

918170936

navn

3 T HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O SKARPNES AS Industriveien 11

forradrpostnr

4879

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

23.610

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.12.2016

stiftelsesdato

25.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918170936

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2114513, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 93624297, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 92890017}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 734280}}, "journalnr": "2020867251", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918170936"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 49022766, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 46500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2522766}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 44601531, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 129674}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 44471857}}, "sumEgenkapitalGjeld": 93624297}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -446898, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 83918}, "driftsresultat": -83918, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -481011, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 708265}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1189276}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -564929}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918311351 [navn] => 3 T HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-01-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "23.610", "beskrivelse": "Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918170936 [oppstartsdato] => 2016-12-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O SKARPNES AS", "Industriveien 11"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4879", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?