Index

3 T LEVANGER AS

Orgnr: 980888657

tlf: 74 01 90 40
adresse: Vestre Rosten 80

organisasjonsnummer

980888657

navn

3 T LEVANGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1999-10-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

39

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1999-05-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

980888657

navn

3 T LEVANGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Rosten 80

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Vestre Rosten 80

ppostnr

7075

ppoststed

TILLER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.10.1999

stiftelsesdato

20.05.1999

tlf

74 01 90 40

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

39

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

980888657

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561419, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6941457, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 947888}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5993570}}, "journalnr": "2021544318", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "980888657"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1313958, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 813958}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5627500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5627500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6941457}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1022690, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6832735}, "driftsresultat": 1215484, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8048219}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 95656, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 96473}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 816}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1311140}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 881393212 [navn] => 3 T LEVANGER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 39 [overordnetEnhet] => 980888657 [oppstartsdato] => 1999-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Halsanvegen 1"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7600", "kommunenummer": "5037"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?