Index

3 T PIRBADET AS

Orgnr: 981580435

mobil: 98058000
adresse: Havnegata 12

organisasjonsnummer

981580435

navn

3 T PIRBADET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2000-03-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

57

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 12"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2000-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

981580435

navn

3 T PIRBADET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havnegata 12

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Vestre Rosten 80

ppostnr

7075

ppoststed

TILLER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.03.2000

stiftelsesdato

01.01.2000

tlf

tlf_mobil

98058000

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

57

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

981580435

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561165, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2031492, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 34175}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1997317}}, "journalnr": "2021543876", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "981580435"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 638850, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1361150}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1392642, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1392642}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2031492}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -230701, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7913812}, "driftsresultat": -261173, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7652639}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 30472, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33324}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2852}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -230701}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 981674332 [navn] => 3 T PIRBADET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 57 [overordnetEnhet] => 981580435 [oppstartsdato] => 2000-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 12"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?