Index

3 TS HOLDING AS

Orgnr: 916345968

adresse: Thorvald Erichsens veg 5

organisasjonsnummer

916345968

navn

3 TS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-07

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thorvald Erichsens veg 5"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2613", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-10-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916345968

navn

3 TS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thorvald Erichsens veg 5

forradrpostnr

2613

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.12.2015

stiftelsesdato

19.10.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916345968

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2015137, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1905725, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1905618}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 107}}, "journalnr": "2020760846", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916345968"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 135844, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -64156}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1769882, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1769882}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1905725}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11619, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11620}, "driftsresultat": -11620, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11619}}]

Reserver mot visning?