Index

324 DIMENSIONS AS

Orgnr: 919871377

adresse: Strandvegen 96

organisasjonsnummer

919871377

navn

324 DIMENSIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-27

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandvegen 96"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6065", "kommunenummer": "1516"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-10-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919871377

navn

324 DIMENSIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandvegen 96

forradrpostnr

6065

forradrpoststed

ULSTEINVIK

forradrkommnr

1516

forradrkommnavn

ULSTEIN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.11.2017

stiftelsesdato

30.10.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919871377

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1669708, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30401, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30401}}, "journalnr": "2020425173", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919871377"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7301, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7301}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23100, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23100}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30401}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2100, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2100, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2100}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2100}}]

Reserver mot visning?