Index

3280 INVEST AS

Orgnr: 913783182

adresse: c/o Kjell A. Lomme, Nansetgata 102

organisasjonsnummer

913783182

navn

3280 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-07-07

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kjell A. Lomme", "Nansetgata 102"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3269", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913783182

navn

3280 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kjell A. Lomme Nansetgata 102

forradrpostnr

3269

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.07.2014

stiftelsesdato

10.05.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913783182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2553137, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2999972, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2922549}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 77423}}, "journalnr": "2021588730", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913783182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 793222, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 763222}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2206750, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2206750}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2999972}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -109501, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 138917}, "driftsresultat": -49617, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 89300}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -85515, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 54}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 85569}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -135132}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995612496 [navn] => 3280 INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-06-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913783182 [oppstartsdato] => 2010-06-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kjell A. Lomme", "Nansetgata 102"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3269", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?