Index

33 HOLDING AS

Orgnr: 922083754

adresse: Nordbergveien 48C

organisasjonsnummer

922083754

navn

33 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-18

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordbergveien 48C"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "BORGENHAUGEN", "postnummer": "1738", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922083754

navn

33 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordbergveien 48C

forradrpostnr

1738

forradrpoststed

BORGENHAUGEN

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.01.2019

stiftelsesdato

29.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922083754

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2469963, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 67819, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 43317}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24502}}, "journalnr": "2021513194", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922083754"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41546, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -58454}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26273, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26273}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 67819}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22416, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22450}, "driftsresultat": -22450, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -33, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -22416}}]

Reserver mot visning?