Index

356 HOLDING AS

Orgnr: 821039312

adresse: Ryenstubben 7

organisasjonsnummer

821039312

navn

356 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-21

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ryenstubben 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0679", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 244"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0612", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821039312

navn

356 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ryenstubben 7

forradrpostnr

0679

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 244

ppostnr

0612

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.201

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.06.2018

stiftelsesdato

29.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821039312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2343207, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 64446107, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 64139621}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 306486}}, "journalnr": "2021267117", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821039312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25815127, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 25815127}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 38630980, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 38630980}}, "sumEgenkapitalGjeld": 64446107}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -79316, "totalresultat": -79316, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 59356}, "driftsresultat": -59356, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42331, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 630079}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 672410}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -101687}}]

Reserver mot visning?