Index

356 MANAGEMENT AS

Orgnr: 924588349

adresse: Fleslandsvegen 2

organisasjonsnummer

924588349

navn

356 MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-02-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fleslandsvegen 2"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-01-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Porsche Center Bergen AS", "Postboks 18 Blomsterdalen"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5868", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924588349

navn

356 MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fleslandsvegen 2

forradrpostnr

5258

forradrpoststed

BLOMSTERDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Porsche Center Bergen AS Postboks 18 Blomsterdalen

ppostnr

5868

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.02.2020

stiftelsesdato

13.01.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

924588349

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2446981, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1450969, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20608}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1430361}}, "journalnr": "2021413696", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924588349"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 136797, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 106797}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1314173, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1312026}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2147}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1450969}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 106797, "totalresultat": 106797, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4178012}, "driftsresultat": 140391, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4318403}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -229, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 280}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 140162}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924615613 [navn] => 356 MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-02-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 924588349 [oppstartsdato] => 2020-01-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fleslandsvegen 2"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Porsche Center Bergen AS", "Postboks 18 Blomsterdalen"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5868", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?