Index

36 HOLMEN AS

Orgnr: 988852295

adresse: Spurvekroken 1

organisasjonsnummer

988852295

navn

36 HOLMEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-11-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Spurvekroken 1"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4022", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-10-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

988852295

navn

36 HOLMEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Spurvekroken 1

forradrpostnr

4022

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.11.2005

stiftelsesdato

24.10.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.06.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

988852295

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2251235, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6394909, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6291238}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 103671}}, "journalnr": "2021218935", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988852295"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2127198, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2027198}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4267711, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 81238}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4186473}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6394909}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 48383, "totalresultat": 48383, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 387461}, "driftsresultat": 176626, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 564087}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -114587, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 114595}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 62039}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988866067 [navn] => 36 HOLMEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-11-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 988852295 [oppstartsdato] => 2005-11-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Spurvekroken 1"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4022", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?