Index

360 AIRCAM AS

Orgnr: 913737466

mobil: 926 67 888
adresse: Øyravegen 9

organisasjonsnummer

913737466

navn

360 AIRCAM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-06-13

naeringskode1

{"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øyravegen 9"], "kommune": "SYKKYLVEN", "landkode": "NO", "poststed": "SYKKYLVEN", "postnummer": "6230", "kommunenummer": "1528"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2014-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

913737466

navn

360 AIRCAM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øyravegen 9

forradrpostnr

6230

forradrpoststed

SYKKYLVEN

forradrkommnr

1528

forradrkommnavn

SYKKYLVEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2014

stiftelsesdato

05.06.2014

tlf

tlf_mobil

926 67 888

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913737466

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1420788, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27003, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27003}}, "journalnr": "2019872562", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913737466"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -24559, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -54893}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 51563, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 51563}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27003}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -28977, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29566}, "driftsresultat": -25766, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3211, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3212}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -28977}}]

Reserver mot visning?