Index

360 KLINIKK AS

Orgnr: 923116257

adresse: Næringsbygget, Industriveien 2A

organisasjonsnummer

923116257

navn

360 KLINIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-07-25

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Næringsbygget", "Industriveien 2A"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923116257

navn

360 KLINIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Næringsbygget Industriveien 2A

forradrpostnr

3174

forradrpoststed

REVETAL

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.07.2019

stiftelsesdato

25.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

923116257

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1975599, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 68123, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68123}}, "journalnr": "2020745996", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923116257"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 68123, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 68123}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 68123}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 612032, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 409009}, "driftsresultat": 612032, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1021041}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 612032}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 823530862 [navn] => 360 KLINIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 923116257 [oppstartsdato] => 2019-06-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nu00e6ringsbygget", "Industriveien 2A"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?