Index

360 LOGISTICS AS

Orgnr: 921439156

adresse: Haraldrudveien 11

organisasjonsnummer

921439156

navn

360 LOGISTICS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haraldrudveien 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0581", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 38 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921439156

navn

360 LOGISTICS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haraldrudveien 11

forradrpostnr

0581

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 38 Alnabru

ppostnr

0614

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.09.2018

stiftelsesdato

10.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

921439156

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2218631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10499572, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3347664}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7151908}}, "journalnr": "2021109974", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921439156"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3620108, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1184182}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2435927}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6879463, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3951329}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2928134}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10499572}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1837619, "totalresultat": 1837619, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17085772}, "driftsresultat": 2462510, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19548282}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -106440, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36529}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 142969}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2356070}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921457499 [navn] => 360 LOGISTICS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-09-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 921439156 [oppstartsdato] => 2018-09-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haraldrudveien 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0581", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 38 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?