Index

360 NORD AS

Orgnr: 913938690

adresse: Skrova Fyr

organisasjonsnummer

913938690

navn

360 NORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-08-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.901", "beskrivelse": "Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skrova Fyr"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SKROVA", "postnummer": "8320", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913938690

navn

360 NORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skrova Fyr

forradrpostnr

8320

forradrpoststed

SKROVA

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.901

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.08.2014

stiftelsesdato

23.06.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913938690

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2522793, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 250376, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 106108}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 144268}}, "journalnr": "2021570906", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913938690"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 96089, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 187434}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -91345}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 154288, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13299}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 140989}}, "sumEgenkapitalGjeld": 250376}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 42389, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 426479}, "driftsresultat": 54850, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 481329}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -391, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 393}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 54459}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914020964 [navn] => 360 NORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.901", "beskrivelse": "Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913938690 [oppstartsdato] => 2014-06-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skrova Fyr"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "SKROVA", "postnummer": "8320", "kommunenummer": "1865"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?