Index

360 UNDERHOLDNING AS

Orgnr: 920253121

adresse: Youngstorget 2A

organisasjonsnummer

920253121

navn

360 UNDERHOLDNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Youngstorget 2A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0181", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intunor Services AS, Gardermoen", "Brages veg 8"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920253121

navn

360 UNDERHOLDNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Youngstorget 2A

forradrpostnr

0181

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Intunor Services AS, Gardermoen Brages veg 8

ppostnr

2060

ppoststed

GARDERMOEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.01.2018

stiftelsesdato

02.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

920253121

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2297149, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 807807, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17017}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 790791}}, "journalnr": "2021332599", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920253121"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 325116, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 295116}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 482691, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 481579}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1112}}, "sumEgenkapitalGjeld": 807807}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 588376, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 476108}, "driftsresultat": 737981, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1214089}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1176, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 190}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1366}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 736805}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920289444 [navn] => 360 UNDERHOLDNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 920253121 [oppstartsdato] => 2018-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Youngstorget 2A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0181", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intunor Services AS, Gardermoen", "Brages veg 8"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?