Index

360 VEST AS

Orgnr: 998486009

mobil: 916 04 914
adresse: Holbergskaien 1

organisasjonsnummer

998486009

navn

360 VEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holbergskaien 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5004", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-05-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ådlandsstraumen 44"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998486009

navn

360 VEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holbergskaien 1

forradrpostnr

5004

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Ådlandsstraumen 44

ppostnr

5258

ppoststed

BLOMSTERDALEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.06.2012

stiftelsesdato

01.05.2012

tlf

tlf_mobil

916 04 914

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

998486009

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2499669, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 221174, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 221174}}, "journalnr": "2021474969", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998486009"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35190, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19815}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15375}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 185985, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 185985}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 221174}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 137094, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 292383}, "driftsresultat": 175830, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 468213}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -80, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 117}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 175750}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998499062 [navn] => 360 VEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-06-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 998486009 [oppstartsdato] => 2012-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holbergskaien 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5004", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5dlandsstraumen 44"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?